در باره ما

شرکت بسته سازان آذر پس ازحدود سه سال تحقیق وبررسی درزمینه تولید کیسه های اسپتیک وغیراسپتیک رسما دراوایل سال 1395به بهره برداری رسیده وشروع به فعالیت درزمینه تولید انواع کیسه ازسایز1الی 220 لیترنموده ودرحال تولید انواع کیسه ها با استاندارد های جهانی  میباشد . شرکت بسته سازان آذر اولین تولید کننده کیسه های اسپتیک وغیراسپتیک درایران با ظرفیت بالغ بر7000تن درسال که آمادگی تامین انواع کیسه ها درسایزهای مختلف برای کارخانجات تولید انواع آب میوه ها ، کنسانتره انواع میوه ، رب ، انواع سرکه ، محصولات لبنی شیرو سایرفرآورده های شیری ، آب معدنی ، آبلیمو ، انواع مواد اولیه دارویی ، انواع روغن های غذایی وآب مقطر ، انواع عرقیات .